Статут

СТАТУТ
шкільного клубу  підприємництва
Хустської гімназії-інтернат «Ластівка»

Розділ І ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Шкільний Клуб Підприємництва, що має назву «Ластівка», об’єднує учнів 8-9 класів Хустської гімназії-інтернат.

1.2.Клуб діє з 5 вересня 2013 року на базі Хустської гімназії-інтернат.

1.3. Клуб  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян» , "Про молодіжні та дитячі громадські організації", наказами та листами МОНМСУ,  а також даним Статутом , який затверджується директором школи.
1.4. Інформаційним джерелом  про діяльність клубу є блог.
                 

Розділ ІІ  ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ.

1. Розвиток та впровадження ідей у реалізації здібностей до підприємництва.
2.Формування установки на підприємливість для досягнення успіху в майбутньому  бізнесі та  професійній кар’єрі;
3.Збагачення та поглиблення знань і вмінь учнів з економіки.
4.Формування гармонійної особистості, що може реалізувати особистий потенціал в сучасних умовах.

2.2. Клуб буде проводити наступні види діяльності:
-  тематичні заняття;
-  ігрові заходи з учнями середньої та старшої   школи;
-  навчальні тренінги;
- реалізація перспективних заходів та бізнес – ідей.
     
Розділ ІІІ  ЧЛЕНСТВО У КЛУБІ . ГОЛОВА КЛУБУ.

3.1. Членом Клубу можуть бути учні 8-11 класів, які мають активне бажання працювати у команді, розділяють принципи діяльності організації та  приймають участь   у і запланованій  в роботі.

3.2.Представником  Клубу в організаціях  державної  влади має бути тільки координатор проекту,  або адміністрація.

3.3 . Особа ,яка хоче вступити до Клубу подає письмову заяву, яка розглядається членами організації  відкритим  голосуванням, відбір претендентів здійснюється за результатами співбесіди.

3.4. Кожний член Клубу має права та обов’язки :
1)      висловлювати  власні думки та ідеї;
2)      вносити інформаційні зміни у блог, поповнювати його корисною та цікавою інформацією;
3)      відвідувати збори та засідання шкільної академії підприємництва;
4)     приймати активну діяльність в усіх сферах життя клубу;
5)     обирати та бути обраним на різні посади в Клубі.
6)     відповідально відноситися до доручених обов’язків;
7)     дотримуватися  командної етики;
 3.5. Членство припиняється в таких випадках:
1)     порушення статуту  Членом  клубу;
2)     невиконання обов’язків доручених Члену клубу;
3)     добровільна відмова від Членства
                                               
ГОЛОВА КЛУБУ
 3.6.Головою клубу є виборна особа.

 3.7.Термін строку на виборній посаді 1 рік.

3.7. Голова Клубу обирається на загальних зборах шляхом голосування.
              
 РОЗДІЛ ІV   ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КЛУБУ

Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, логотип, план роботи, звіти, обрання керівників .

4.1.Брати участь в загальних зборах Клубу мають право всі Члени Клубу.
     Загальні збори є  недійсними , якщо хоча б 30 % Членів Клубу
      є відсутніми на засіданні.

4.2.   Основні види діяльності загальних зборів:

І.  Затвердження Статуту  та внесення змін до нього.
ІІ. Визначення основних напрямків діяльності, затвердження плану роботи, підведення підсумків.
ІІІ. Обрання Голови Клубу.
IV. Прийняття нових членів до клубу.
V. Звітування по виконану роботу членами клубу.
VІ. Прийняття рішень щодо припинення діяльності Клубу.

РОЗДІЛ V   МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КЛУБУ

     5.1 Засідання та заняття в клубі проводяться в кабінеті  географії.       
     
РОЗДІЛ VІ   ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
            6.1. Від своєї діяльності під час проведення благочинних ярмарків, акцій та інших видів діяльності клуб може отримувати певні грошові надходження (благочинні внески), які будуть використані на благочинну діяльність .  Всі передачі грошових надходжень повинні бути підтвердженні документально. Контроль   здійснює адміністрація школи . Звіт надають координатори та Голова клубу.Директор школи                                              Онофрей М. С.


Немає коментарів:

Дописати коментар